Hareket edelim,
iyi hissedelim!

Düzenli fiziksel aktivite sağlığımız açısından çok
önemlidir, daha iyi hissetmemizi sağlar. Kilo
kontrolü, kan basıncı, kolesterol, diyabet ve stres
konusunda bize yardımcı olur. Okulda daha iyi
öğrenmemize ve dikkatimizi toplamamıza yardımcı
olur.

Televizyonu kapat,
oku bol bol kitap!

Televizyon karşısında çok fazla
zaman geçirmek, fazla kilolu
olmaya neden olur ama kitaplar
beynimizi geliştirir.